Lektioner

Lektionerna anpassas individuellt efter behov. Träningen kan läggas upp i flera olika steg med olika innehåll. För att få ut mer av träningen rekommenderas en serie av lektioner.

Som exempel kan träningen omfatta svingteknik, videoanalys, tips och upplägg av egna träningar, mental träning, närspel samt spel på bana. Erbjudande! Vid köp av fyra lektioner bjuder vi på den femte. 

Vintertid ger vi lektioner på Buster sport. Pris 895kr inkl simulatorkostnad. 

För ytterligare info om kurser och lektioner se www.cervingolf.se

 
För bokning, kontakta oss på 
 
Niklas Sjöberg
070-545 64 06 
 
Veronica Cervin
073-987 10 08 
Green på Enköpings Golfklubb

Meny